Oppvekst og utdanning

Hvordan er det å vokse opp i Norge i dag? I vår forskning på oppvekst og utdanning undersøker vi alt fra inkludering av barn og elever med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov, til norske elevers kunnskap og kompetanse. Vi forsker på barns liv fra tidlig barnehagealder til de trer inn i voksenlivet. Vi forsker også på alle deler av utdanningssystemet, fra barnehage, skole og SFO til høyere utdanning og voksenopplæring. Våre forskere har også ansvar for analyser av brukerundersøkelsene til Utdanningsdirektoratet.

Eksempler på forskningsspørsmål innenfor fagområdet oppvekst og utdanning er:

– Hvor mange lærere bør det være per elev i klasserommet?
– Hvordan trives norske elever på skolen?
– Hvilken oppfølging får barn med minoritetsbakgrunn i det norske opplæringssystemet?

Se prosjekter