Pågående prosjekt

Analyse av skoleresultater for innvandrerelever

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Oslo kommune
Periode
01.01.2018 - 31.12.2024

Kunnskap om innvandreres utvikling i skoleprestasjoner og hva som påvirker forskjeller mellom elever, skoler og kommuner gir viktige politikkimplikasjoner. Andelen innvandrerelever i Norge er sterkt økende og kunnskap om hvordan man best kan tilrettelegger er viktig.

I prosjektet analyseres effekter av elevers kultur- og språkbakgrunn for deres skoleprestasjoner i Norge. Analysen belyser derfor hvilke utfordringer som skolen kan stå overfor i møtet med innvandrere med ulik bakgrunn. Med utfordringer tenkes det her på elever med en bakgrunn som bidrar til at de får bedre eller svakere læringsresultater enn etnisk norske elever. Prosjektet gir også innsikt i hvilke holdninger som bidrar til at elevene oppnår gode skoleresultater. Indirekte kan prosjektet også gi økt innsikt i hvordan innvandring påvirker norsk økonomi.

Prosjektet er en registerbasert studie som tar utgangspunkt i testresultater fra nasjonale prøver for elever på femte, åttende og niende trinn, i tillegg til eksamensresultater fra tiende trinn. Prosjektet ser spesielt på kulturforskjeller mellom innvandrergrupper og kulturindikatorene er hentet fra World Value Survey.