Jon Marius Vaag Iversen

Jon Marius Vaag Iversen er samfunnsøkonom og forsker 1 i Senter før økonomisk forskning (SØF). Han har en doktorgrad i samfunnsøkonomi på NTNU fra 2013 og har jobbet med prosjekter innenfor utdanningsfeltet, kommunal styring og arbeidsmarked siden da.

Fellesnevneren for mange av prosjektene er anvendelse av økonometri og andre kvantitative metoder, men også bruk av datainnsamling gjennom kvalitative innsamlingsmetoder. Han har jobbet for et bredt spekter av oppdragsgivere, slik som kommuner fylkeskommuner, direktorater og departementer. Han har også ledet en lang rekke prosjekter for flere av disse oppdragsgiverne.

Publikasjoner