Vegard Y. Smevoll

Vegard Smevoll sine ansvarsområder er å støtte instituttets eksterne formidlingsarbeid, primært gjennom innholdsproduksjon av nyhetssaker på våre nettsider og via sosiale kanaler. Smevoll ivaretar rollen som webredaktør og har ansvar for instituttets egen podkast Forskerpodden. Han bistår videre i strategisk kommunikasjonsarbeid og er instituttets kontaktpunkt ovenfor journalister og nyhetsredaksjoner.