Forskerpodden

Forskerpodden er NTNU Samfunnsforsknings podkast. Du kan abonnere på Forskerpodden de fleste steder du lytter til podkast. Programleder er Vegard Y. Smevoll.

Vil du høre episoder publisert mellom 2018 og 2022? Sjekk ut Forskerpodden på Soundcloud for å høre alle episodene 🎧

Solveig glemmer ikke sykepleieren som aldri ga seg. Hva betyr relasjoner for vår psykiske helse?

20. desember 2023

Forsker Marit Helene Hem og lege og psykiater Trond Fjetland Aarre har vært redaktører for boka «Relasjonens betydning. Om fundamentet i psykisk helse – og rusarbeid».

I boka tar de, sammen med flere klinikere og forskere, et oppgjør med den tradisjonelle medisinske modellen i psykisk helse- og rusarbeid.

I årets siste episode av Forskerpodden forteller også Solveig Kjus hvordan en sykepleier hjalp henne med å ta bedre vare på seg selv. Og hva relasjoner og samtaler kan bety for helsa til folk med psykiske utfordringer.

Last ned transkripsjon av episoden.


14-åringene kan mindre om demokrati enn før. Hvordan påvirkes de av verden rundt dem?

28. november 2023

I en fersk skoleundersøkelse scorer norske 14-åringer markant dårligere på kunnskaper om demokrati enn i 2016.

Resultatet overrasker forskerne Christian Wendelborg, Melina Røe og Oddveig Storstad.

Norge har den største nedgangen av alle land som deltar i den internasjonale studien, ICCS.

Hvordan påvirker samfunnet livet til ungdommene våre?

Last ned transkripsjon av episoden.


1 av 4 slutter å game. Hvor går grensa mellom trash talk og trakassering?

11. oktober 2023

Kvinner som gamer på nett slutter å bruke mikrofon, later som de er menn og slutter til slutt å spille med andre for å unngå trakassering.

Hvorfor forsker NTNU Samfunnsforskning AS på «toxic adferd» i gaming?

– Folk er støgge, sier spillentusiast Marte Gundersen (26) som har gamet siden hun var barn.

Marte er med i Forskerpodden-studio sammen med Ida Törnqvist, tekstforfatter i kommunikasjonsbyrået Y Story, som har laget mange holdningskampanjer for å bekjempe trakassering i gaming.

Det er selvsagt også NTNU Samfunnsforsknings egen gamingforsker Beate Hygen.

Merk: Episoden inneholder et lydklipp med en del ord og uttrykk som kan virke støtende. Vi anbefaler at du hører på denne episoden uten små barn til stede.

Last ned transkripsjon av episoden.


Alle som trenger det har krav på tolk. Får de det?

16. juni 2023

Klarer du å se for deg at de ansatte på skolen til barnet ditt, NAV-saksbehandleren eller fastlegen din snakker et helt annet språk enn deg?

Sånn er hverdagen for mange nordmenn. Da kan de vel bare bruke tolk, tenker du kanskje?

Berit Berg og hennes kollegers forskning på minoritetsspråkliges erfaringer med tolking i det offentlige Norge, viser at det ikke er så enkelt. Det er fortsatt altfor mange krevende hverdagsbarrierer for de som snakker samisk, tegnspråk eller et annet minoritetsspråk.

Last ned transkripsjon av episoden.


Er bruk av tvang i psykiatrien bra eller dårlig?

26. mai 2023

Bruk av tvang i psykiatrien kan i noen tilfeller være med på å redde liv. Men går bruken av tvang på menneskerettighetene løs?

Irene Wormdahl forsker på hvordan vi kan få ned antallet tvangsinnleggelser og annen bruk av tvang i psykisk helsevern. I denne episoden forteller hun om hvorfor tvang noen ganger er nødvendig, men hvorfor det likevel er viktig å forebygge mer bruk av tvang enn det som er helt nødvendig

Last ned transkripsjon av episoden.


Ett drap er ett for mye – hvordan kan vi forebygge?

12. mai 2023

Hvert tredje drap og drapsforsøk mellom 2014 og 2021 ble begått av personer med alvorlige psykiske lidelser.

Nå undersøker doktorgradsstudent og forsker Naska Xas ved NTNU Samfunnsforskning hva som går galt og hvordan politi og helsevesen kan samhandle bedre for å forebygge drap.

Last ned transkripsjon av episoden.


Det er valg i høst! Hvilke kommuner bruker pengene våre mest effektivt?

5. mai 2023

SØF, Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning, har analysert hvor effektive norske kommuner er, i over ti år. Nå har de fått oppdraget fra kommunal- og distriktsdepartementet nok en gang.

Forsker Mads Fjeld Wold avslører hvem som klarer å få mest ut av skattepengene dine. Og hvem som får minst.

Last ned transkripsjon av episoden.


Er du på jakt etter eldre episoder av Forskerpodden? Episoder publisert mellom 2018 og 2022 finner du her.