Senter for økonomisk forskning

En avdeling ved NTNU Samfunnsforskning

Senter for økonomisk forsknings (SØF) formål er å tilby oppdragsgiverne forskningsbasert kunnskap innenfor økonomiske fagområder, men skal også bidra til vitenskapelig publisering innenfor de samme fagområdene.

Les mer om avdelingen
Se utvalgte prosjekter