Senter for økonomisk forskning

En avdeling ved NTNU Samfunnsforskning

Om oss

Senter for økonomisk forsknings (SØF) formål er å tilby oppdragsgiverne forskningsbasert kunnskap innenfor økonomiske fagområder, men skal også bidra til vitenskapelig publisering innenfor de samme fagområdene.

Senter for økonomisk forskning

Avdelingens primære forskningsområder er offentlig og kommunal økonomi, utdanning og arbeidsmarked, skatt, og konjunkturovervåkning. Innenfor disse fagfeltene har SØF særlig kompetanse på bruk av kvantitative metoder.

Avdelingens oppdragsgivere er blant andre Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), Norges bank og Utdanningsdirektoratet.

Etableringen av SØF i 2003 ble begrunnet med et ønske om å styrke den eksternfinansierte virksomheten ved NTNU Institutt for samfunnsøkonomi. SØF har vært samlokalisert med Institutt for samfunnsøkonomi siden etableringen, og et tett samarbeid anses som en viktig suksessfaktor. SØF har prosjektsamarbeid også med andre avdelinger i NTNU Samfunnsforskning og andre forskningsinstitutter i Norge og internasjonalt.

SØF ble en del av NTNU Samfunnsforskning våren 2020, gjennom en fusjon som har gitt avdelingen faglige synergier.

Avdelingens ansatte er økonomer og har utdanning innenfor samfunnsøkonomi.

Forskningssjef Senter for økonomisk forskning:

Besøksadresse:
Senter for økonomisk forskning
Campus Elgeseter (Adolf Øien-bygget),
Klæbuveien 72, 7030 Trondheim