Lars-Erik Borge

Lars-Erik Borge er forskningssjef ved Senter for økonomisk forskning (SØF) og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Lars-Erik har lang erfaring som prosjektleder, hovedsakelig med finansiering fra NFR og offentlig forvaltning. Tematisk handler de fleste prosjektene om offentlig og kommunal økonomi, utdanningsøkonomi og skatt. Han har publisert en rekke arbeider, både nasjonalt og internasjonalt, innenfor disse fagområdene. Lars-Erik har vært involvert i flere offentlige utredninger. Han har blant annet ledet utvalg om differensiert el-avgift (NOU 2004: 8), inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner (NOU 2005: 18) og grønn skattekommisjon (NOU 2015: 15).

Publikasjoner