Pågående prosjekt

WaSH – Water, Sewage and Health

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norsk Forskningsråd
Periode
01.11.2021 - 31.12.2025
Vil du bli varslet når det kommer nye publikasjoner i dette prosjektet?
Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google's Personvernerklæring og Vilkår for bruk er gjeldende.

WaSH – Water, Sewage and Health

Selv om drikkevannskvaliteten i Norge gjennomgående er god, oppstår regelmessige sykdomsutbrudd som følger av forurenset drikkevann. Videre har vann- og avløpssektoren (VA-sektoren et stort vedlikeholdsetterslep. I de fleste kommuner er imidlertid ikke disse utfordringene fulgt opp politisk. I Norge er sektoren et kommunalt ansvar og finansieres i hovedsak gjennom gebyrer fra brukerne. Én hypotese for vedlikeholdsetterslepet er at andre tjenester som utdanning, barnehage og eldreomsorg får mer politisk oppmerksomhet og blir prioritert høyere. Én annen er kommunene konkurrerer om innbyggere og bedrifter ved å holde gebyrene lave.

I 2021 fikk prosjektet, som er et samarbeid mellom SØF, Studio Apertura, Sintef og SSB, finansiering fra NFR. Prosjektet er tverrfaglig med et samfunnsvitenskapelig perspektiv og hovedformålet er å undersøke om styringssvikt kan være årsaken til at VA-sektoren ikke blir prioritert høyere. I tillegg vil WaSH-prosjektet undersøke om forurenset drikkevann har negative effekter for folkehelsen og utforske alternativer til dagens organisering og finansiering av VA-sektoren.