Studio Apertura

En avdeling ved NTNU Samfunnsforskning

Studio Apertura forsker på organisasjoner. Det sentrale målet er å utvikle ny og forskningsbasert kunnskap om organisasjoners utfordringer og muligheter, i en tid preget av teknologisk utvikling, store forandringer og omstilling.

Les mer om avdelingen
Se utvalgte prosjekter