Pågående prosjekt

INTERSECT – New geopolitics and the interaction between safety and security in petroleum risk governance

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Periode
01.12.2023 - 01.12.2027
Avdeling
Studio Apertura
Vil du bli varslet når det kommer nye publikasjoner i dette prosjektet?
Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google's Personvernerklæring og Vilkår for bruk er gjeldende.
Prosjektets økonomiske ramme
kr 22 500 000,-

New geopolitics and the interaction between safety and security in petroleum risk governance (INTERSECT)

Målet for prosjektet er å utvikle ny, anvendelig kunnskap om hvordan man kan samarbeide på tvers av politikk- og samfunnsnivåer og sektorer for å ivareta sikkerheten til petroleumsinfrastruktur i en tid med trusler mot denne infrastrukturen. Utgangspunktet for prosjektet er den dramatiske endringen i den geopolitiske situasjonen i Europa forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina, som medførte umiddelbar bekymring for sikkerheten til europeisk energiinfrastruktur. Etter sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene og observasjoner av uidentifiserbare droner rundt norske olje- og gassinstallasjoner til havs, har det blitt et mål å øke sikkerheten til petroleumsinfrastruktur i og fra Norge. En rekke internasjonale, statlige aktører og bedriftsaktører må nå samarbeide for å koordinere innsatsen for å sikre kritisk petroleumsinfrastruktur.

Koordinering og samarbeid mellom vidt forskjellige aktører rundt felles problemer viser seg ofte å være utfordrende, på grunn av aktørers ulike mandat, fokusområder og profesjonskulturer. INTERSECT utforsker hvordan det institusjonelle miljøet rundt petroleumsinfrastrukturen samarbeider, og kan samarbeide, om sikkerhet. Prosjektet analyserer utfordringer og muligheter for sikkerhetsstyring mellom flere analysenivå; internasjonalt nivå, nasjonalt/statlig nivå, og sektor- og industrinivå. Prosjektet vil studere samspillet og samarbeidet mellom en rekke aktører, inkludert NATO, EU, norske statlige institusjoner, tilsynsmyndigheter og petroleumsselskaper. Fokuset vil ligge på å identifisere og jobbe med samarbeidsbarrierer rundt security-problematikk.

INTERSECT analyserer også sikkerhetsarbeidet innad i enkeltnivå, eksempelvis i selskaper i industrien. Staten er ansvarlig for nasjonal sikkerhet, men selskaper eier petroleumsinfrastrukturen. For selskapene er de nye geopolitiske omstendighetene betydelige, ettersom de tvinger selskapene til å rette mer oppmerksomhet mot security og nye typer risikobilder. Dette innebærer en betydelig faglig og kulturell endring i en sektor hvor sikkerhetsarbeidet tradisjonelt har vært tungt orientert mot safety, snarere enn security. INTERSECT utforsker bedriftsinterne tilpasninger i samarbeid med nøkkelbedrifter i norsk sektor, og analyserer også bedrifters roller i sikkerhetspolitikken kritisk.

INTERSECT er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig prosjekt.

Prosjektet ledes av NTNU Samfunnsforskning AS, ved forsker Susanne Therese Hansen. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd, og mottar også støtte fra selskaper i næringen. Prosjektet startet i desember 2023 og skal gå over en periode på fire år.