Gudveig Gjøsund

Gudveig Gjøsund er sosiolog og seniorforsker ved Studio Apertura. Hun har arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor offentlig og privat sektor siden 2000, og har omfattende prosjekterfaring med oppdragsgivere fra industri, næringsliv, forvaltning og Forskningsrådet. Hun har også ledet flere prosjekter. Samhandlingsbasert organisasjonsutvikling er en temamessig overbygging for prosjektene hun arbeider med.

Prosjektene er relatert til sikkerhet, samfunnssikkerhet, helse, folkehelse og sårbare grupper. Fellesnevneren i prosjektene er organisatorisk utvikling og forbedring gjennom samhandling og helhetlige tilnærminger, som oftest gjennom bred forankring og medarbeiderdrevne prosesser.

Det å få aktører til å arbeide mot et felles mål gjennom felles forståelse og samhandling på tvers av avdelinger, fagdisipliner og sektorer er en rød tråd gjennom prosjektene. De siste årene har også samhandling på tvers av forvaltningsnivå, og oversettelse og implementering av lover og regler i ulike etater vært tilbakevendende problemstillinger.

Prosjekter

Publikasjoner