Avsluttet prosjekt

Nærvær i forpleining

Bidragsytere
Oppdragsgiver
ESS og StatoilHydro
Periode
10.04.2006 - 10.11.2009
Avdeling
Studio Apertura
Forpleiningsorganisasjonene har høyere sykefravær enn andre avdelinger i olje- og gassvirksomheten offshore. Ny kunnskap om bakenforliggende årsaker gir grunnlag for å identifisere og prioritere forebyggende tiltak. Statoil startet prosjektet i april 2006. Prosjektgruppa har siden bestått av representanter fra ESS, StatoilHydro og Studio Apertura. Studio Apertura har gjennomført kartlegging og analyser, og bistått i tiltaksutviklingen. Målet har vært å øke nærværet til minimum gjennomsnittsnivået for StatoilHydros virksomhet på sokkelen. Seks installasjoner har vært med i prosjektet, valgt etter struktur og nærværsstatistikk: KvitebjørnGullfaks CStatfjord ASleipnerSnorre BStatfjord C For å bedre nærværet søker prosjektet svar på disse spørsmålene: Hvilke forhold bidrar til nærvær?Hva er årsakene til forskjellene i nærvær mellom plattformene?Hva slags tiltak vil forsterke nærvær og motvirke fravær?Hvordan skape varige rutiner og praksis for å holde nærværet høyt? Resultatet av studien er konkrete tiltak som kan bidra til å bedre nærværet i forpleining, på kort og lang sikt. På plattformene arbeides dette kontinuerlig med. Dette er titlene på notatene og rapportene som er produsert i forbindelse med prosjektet. Innholdet i flere av disse er fortrolig mellom oppdragsgiver og forskere."Nærvær og fravær i forpleining offshore. Eksisterende viten og relatert forskning" av Kristine Vedal Størkersen. Notat. August 2006."Nærvær i forpleining. Utnytting av kunnskap fra tidligere prosjekter" av Kristine Vedal Størkersen. August 2006. Internt arbeidsnotat. "Nærvær i forpleining - Statoil. Kvitebjørn" av Gudveig Gjøsund, Hege Christin Stenhammer og Kristine Vedal Størkersen. Notat. Januar 2007."Nærvær i forpleining - Statoil. Gullfaks C" av Kristine Vedal Størkersen og Gudveig Gjøsund. Notat. Februar 2007."Nærvær i forpleining - ESS. Statfjord A" av Gudveig Gjøsund, Kristine Vedal Størkersen og Kristin Mauseth Vikland. Notat. April 2007."Nærvær i forpleining - Statoil. Sleipner" av Gudveig Gjøsund og Kristine Vedal Størkersen. Notat. Mai 2007."Nærvær i forpleining. Statoils ressursgruppe" av Kristine Vedal Størkersen og Gudveig Gjøsund. Notat. August 2007."Nærvær i forpleining. Prosjektrapport" av Gudveig Gjøsund, Kristine Vedal Størkersen og Per Morten Schiefloe. Rapport. September 2007."Nærvær i forpleining - ESS. Snorre B" av Gudveig Gjøsund og Kristine Vedal Størkersen. Notat. Februar 2008."Nærvær i forpleining - ESS. Statfjord C" av Gudveig Gjøsund og Kristine Vedal Størkersen. Notat. Juni 2008."Å ikke vite - En kvalitativ studie av betydningen av usikkerhet i ansettelsesforhold" av Silje Løften. Masteroppgave. Juni 2008."Kunsten å la lodotter ligge. Yrkesidentitet blant renholdere i utaskjærs virksomhet" av Kristine Vedal Størkersen. Masteroppgave. August 2008. (Se vedlegg nederst)"Nærværets dynamikk" av Gudveig Gjøsund og Kristine Vedal Størkersen. Bokkapittel i"Forskning som endringsverktøy i organisasjoner - Forståelse og utvikling av praksis""Medarbeidermedvirkning" av Gudveig Gjøsund. Bokkapittel i samme bok som over. April 2009. ​