Per Morten Schiefloe

Per Morten Schiefloe er Dr.Philos., professor emeritus i sosiologi ved NTNU og arbeider nå som Forsker 1 (Research Professor) ved Studio Apertura. Han har omfattende erfaring med forsknings- og utredningsarbeid i organisasjoner, og har ledet en lang rekke større prosjekter innenfor tema som omstilling, ledelse, sikkerhet, organisasjonskultur, innovasjon og sosial kapital. Han har også vært engasjert som rådgiver innenfor organisasjonsutvikling, både i privat og offentlig sektor, og har vært i sentral i etablering og gjennomføring av NTNUs etterutdanningsprogram i organisasjon og ledelse.

Publikasjoner