Avsluttet prosjekt

Integrerte Operasjoner

Bidragsytere
Oppdragsgiver
IO Senteret
Periode
01.06.2006 - 31.12.2016
Avdeling
Studio Apertura

Studio Apertura er et ledende fagmiljø i Norge innen integrerte operasjoner (IO). Vi har særlig jobbet med dette temaet innenfor olje- og gassindustrien, med fokus på integrasjon av mennesker, arbeidsprosesser og teknologi for smartere og sikrere beslutningstaking og gjennomføring av beslutninger. IO muliggjøres av stadig mer tilgjengelige sanntidsdata, samhandlingsteknologi og mange typer ekspertise på tvers av fagdisipliner, organisasjoner, og geografiske lokasjoner.​

Hoveddelen av prosjektene har vært innenforCenter for Integrated Operations in thePetroleum Industry ("IO-senteret") som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon med NTNU som vertsinstitusjon. Vi har vært tungt inne i IO-senteret både i senterets Fase 1 (2006-2011) og Fase 2 (2012- ). Vi deltar nå i alle fire hovedprosjekter i IO-senteret:IO Teamwork and CapabilitiesIntegrated Planning and LogisticsProactive Management of Safety and EnvironmentProduction Optimization and Subsurface IO

IO er et konsept som har relevans for mange ulike sektorer hvor kontroll og overvåking er sentrale bestanddeler. Vi er derfor opptatt av å utforske hvilke muligheter IO-konseptet gir for læring på tvers av sektorer. Her er noen eksempler på denne typen prosjekter: IO Survey across Sectors: prosjekt i IO-senteret for å finne fram til læringsmuligheter mellom olje- og gassindustrien, luftfart, medisin og forsvaretProsjektsamarbeid med Hydro for å utvikle IO-løsninger i den aluminiumsrelaterte samhandlingen mellom Norge og Qatar. Dette har vært en del av Hydros lisensprogram og teknologisenter ved Qatar Science and Technology Park.Undersøkelse av muligheter for læring mellom operasjonsteam på nevrokirgurgisk avdeling ved St Olavs hospital og boreteam i oljeindustrien (prosjekt i IO-senteret)Utstrakt samarbeid med romforskningsmiljøet ved Senter for tverrfaglig forskning i rommet​ (CIRiS) om kontrollroms- og samhandlingsproblematikk knyttet til deres arbeid med den internasjonale romstasjonen (ISS)

Vi deltar i NFR-prosjektet«Digital Oil»​, som har en del IO-aspekter, i samarbeid med Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU. Vi har også et prosjekt på åpen innovasjon og neste generasjon undergrunnsprogramvare gjennom Institutt for Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU.

Vår forskning i IO-senteret utgjør et viktig fundament for Studio Aperturas bidrag i undervisningen ved NTNU, for eksempel videreutdanningskurset «Samhandling, sosiale nettverk og nye medier», som inngår i NTNUs Masterprogram i organisasjon og ledelse. IO-forskningen ved Studio Apertura kommer også annen undervisning ved NTNU til gode, særlig ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap.​ ​​​