Interdisciplinary operational decisions in the subsurface domain

Bidragsytere
Publiseringsår
2008
Avdeling
Studio Apertura

​Denne rapporten utforsker mulighetene innen IO når det gjelder potensialet for å støtte operasjonelle beslutningsprosesser i reservoardomenet.

Utgangspunktet er at modellerings og simuleringsteknologi i dag først og fremst brukes for beslutninger med lengre horisonter f.eks. reservoar og geomodell. Reservoar-, og geoinformasjon inngår ofte i operasjonelle beslutninger f.eks. under boring men real time data tilbakeføres i liten grad til modeller og simuleringer.

Denne rapporten gir et glimt av den ”informasjonsøkologien” evt nye verktøy i retning av ”closed loop reservoir management” må forholde seg til om de skal bevege seg inn i det tverrfaglige operasjonelle domenet. Rapporten er dels en teoretisk diskusjon og dels basert på uformelle intervjuer og besøk i undergrunnsmiljøer i StatoilHydro.