Avsluttet prosjekt

IO prog 2 Arbeidsprosesser

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Center for Integrated Operations in the petroleum industry (NTNUs IO senter)
Periode
02.01.2009 - 01.02.2012
Avdeling
Studio Apertura
​Vi deltar under program 2.1 på IO-senteret, med arbeidsprosessdelen av programmet, som handler om integrerte operasjoner i reservoardomenet. Vår del går på å se på modellbaserte beslutningsstøtteverktøy i forhold til den operative arbeidsprosessen og kunnskapsbasen generelt. Vi analyserer dette ved hjelp av teori fra Science & Technology Studies, kommunikasjonsteori og epistemologi, og forsøker også å bringe det operative perspektivet og kontekstforståelse av dette inn i utviklingen av nye modelleringsmetodikker. Det ble arbeidet det med to konkrete temaer. 1. Rollen til modelleringsbasert teknologi (geomodell og reservoarmodell) ift beslutningsstøtte under boreoperasjoner. 2. Betydningen av feltturer til analoge felt som bakgrunn for heuristiske slutninger i undergrunnsmiljøer.