Avsluttet prosjekt

FME senter BIGCCS - Senterbygging og innovasjon

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF Energi
Periode
01.06.2009 - 31.12.2013
Avdeling
Studio Apertura
Hovedmålet for FME senter BIGCCS (Carbon Captura and Storage) senter er å bidra til Stortingets Klimaavtale. BIGCCS senteret, som består av 22 partnere under ledelse av SINTEF Energi, vil søke å muliggjøre bærekraftig kraftproduksjon fra fossile brennstoff basert på kosteffektiv CO2 fangst, sikker transport og underjordisk lagring av CO2. Studio Apertura's rolle er å bistå i senterbygging, arbeidsprosesser og innovasjonsprosesser. ​Internettside: http://www.sintef.no/projectweb/bigccs