Avsluttet prosjekt

Redusert bortvalg i en lærende organisasjon

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Akershus fylkeskommune
Periode
01.01.2007 - 01.01.2009
Avdeling
Studio Apertura
Som et ledd i det nasjonale skoleutviklingsprogrammet Kunnskapsløftet - fra ord til handling (tidligere Program for skoleutvikling), satte Akershus fylkeskommune i gang prosjektet "Redusert bortvalg i en lærende organisasjon". Prosjektet varte i perioden 2007-2008. Studio Apertura ble knyttet til prosjektet som kompetansemiljø innenfor utviklingen av lærende organisasjoner. (NIFU STEP i forhold til bortvalgsproblematikk.) Fem videregående skoler i Akershus fylkeskommune deltok: Kjelle, Bjertnes, Drømtorp, Holmen og Strømmen videregående skoler. Studio Apertura sitt arbeid bestod i strategidiskusjoner med ledelsen på skolene, forelesninger om hva det innebærer å være en lærende organisasjon, samt fasilitering av ulike workshops. Fasiliteringen av teammøter og samlinger har tatt utgangspunkt i hva skolene har hatt mest behov for hjelp til. Studio Apertura utarbeidet en sluttrapport for prosjektet som inneholder en analyse av skolenes eget arbeid med å utvikle seg til å bli lærende organisasjoner, samt at den peker på viktige forbedringsområder og områder for videre arbeid.