Skoler som lærer

​En skole som bare er opptatt av elevenes læring og ikke legger vekt på at ogsålærerne og skoleledelsen må lære, vil få problemer med å utvikle seg og bli bedre på sin kjerneoppgave. En undersøkelse av fire skolers arbeid viser hvordan skoleorganisasjoner kan jobbe med læring og utvikling, til nytte for både ansatte og elever. Publisert iBedre Skole som er et populærvitenskapelig tidsskrift for lærere og skoleledere.