Avsluttet prosjekt

Nettverk for transportsikkerhet: Organisering, regulering og tilsyn

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Periode
01.11.2015 - 31.12.2018
Avdeling
Studio Apertura
NTNU Samfunnsforskning AS har sammen med SINTEF Teknologi og samfunn, Marintek og Safetec fått støtte fra Forskningsrådet for å opprette et nettverk for transportsikkerhet. Nettverket vil ta opp hovedtemaene organisering, regulering og tilsyn. Arbeidet i nettverket skal baseres på møter mellom forskere og brukere innen ulike transportsektorer. I hovedsak omfatter dette nettverksmøter og nasjonale seminarer. Deltakelse på nettverksmøter og workshop vil være åpen og således være møteplasser for sentrale norske miljøer og fagområder. Prosjektet har en varighet på tre år (2015-2018).