Avsluttet prosjekt

Emergency handling in centres of coordination

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Periode
01.01.2008 - 02.03.2012
Avdeling
Studio Apertura
​Tema for doktorgraden er samhandling og sikkerhet i integrerte boreoperasjoner. Sentrale temaer innen integrerte operasjoner søkes forstått i et sosioteknisk perspektiv, og den operasjonelle betydningen av konsepter som delt forståelse, sosioteknisk kompleksitet og artikuleringsarbeid utforskes. Gjennom studien blir rådende tilnærminger innen sikkerhetslitteraturen idag, hvor tekniske og sosiale forhold i stor grad evalueres separat og hvor helheten utgjøres av en sum av disse, forsøkt videreutviklet. Forskningsspørsmålet er: hvordan kan nye teknologiers og arbeidsprosessers betydning for sikkerheten i fremtidige, integrerte boreoperasjoner forstås? Studien baserer seg på feltarbeid og intervjuer i den landbaserte delen av boreorganisasjoner, samt i forsknings- og utviklingsmiljøer der nye teknologier og arbeidsprosesser for integrerte operasjoner utvikles. I doktorgraden trekkes det særlig veksler på kunnskap utviklet gjennom aktør-nettverk-orienterte vitenskaps- og teknologistudier. Doktorgraden avsluttes 2011.​