Avsluttet prosjekt

Norge i arbeid

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NTNU / SINTEF
Periode
01.01.2004 - 01.03.2005
Avdeling
Studio Apertura
​Strategisk samarbeid mellom SINTEF og NTNU for å styrke oppmerksomheten om forutsetninger for norsk næringsutvikling. Prosjektet bygget på to observasjoner. Den ene er utviklingstrekk i den norske økonomien vi mener gir grunn til bekymring på lang sikt. Særlig er det grunn til å være oppmerksom på konsekvensene av en svekket stilling for industri og annet konkurranseutsatt næringsliv. Den andre årsaken er at egne erfaringer med hensyn til hva som virker når en skal få til vekst og utvikling, ikke rimer særlig godt med nærings- og forskningspolitikken, slik den har vært utøvd de siste årene. Erfaringene rimer heller ikke med toneangivende holdninger til næringsutvikling, slik de kommer til uttrykk i den offentlige debatt og i media.