Avsluttet prosjekt

Visjonsprosjektet MARINTEK

Bidragsytere
  • Oscar Amundsen
    Prosjektleder
Oppdragsgiver
MARINTEK
Periode
01.06.2009 - 15.11.2009
Avdeling
Studio Apertura
​Ved behandling av Forskningsmeldingen ”Vilje til forskning” i juni 2005 vedtok Stortinget en ambisjon om opptrapping av aktiviteten i det marintekniske forskningsmiljøet i Trondheim, gjennom etablering av et nytt Maritimt Kunnskapssenter. Senteret er tenkt å skulle bestå av et marinteknisk forskningssenter og laboratorier, og er foreløpig kalt World Ocean Space Center. Bakgrunnen er en bekymring for at Norge og de marintekniske laboratoriene i Trondheim vil kunne miste sin internasjonalt ledende posisjon, med mindre det gjennomføres betydelige nye investeringer som møter fremtidens behov. Målet er derfor å skape en internasjonalt ledende klynge, der verdensledende fagpersoner innenfor ulike fagområder arbeider sammen i et felles forskningssenter. Det nye senteret skal utvikles med utgangspunkt i en forståelse av at fremtidens utfordringer vil kreve samspill mellom mennesker og teknologier fra flere ulike fagområder. Man ser behov for å bygge team av fagekspertise fra et spenn av tekniske disipliner, som hydrodynamikk, konstruksjonsteknologi, materialer, energi, miljø, kybernetikk og kommunikasjonsteknologi, og fra ikke-tekniske disipliner innen samfunnsfag og humaniora.