Avsluttet prosjekt

Utviklingsprogram for bedre fartøysikkerhet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Statoil
Periode
01.01.2001 - 01.03.2012
Avdeling
Studio Apertura
​«Bedre fartøysikkerhet» er rettet mot Statoils innleide fartøy som forsyner plattformene. Prosjektet har pågått siden 2001 og har bidratt betydelig til å redusere personskader og kollisjoner. En rekke aktiviteter er gjennomført i regi av prosjektet. Se artikkel 10 år med forbedret sikkerhet (pdf) for mer detaljert beskrivelse av innholdet i prosjektet. I hele prosjektperioden har Studio Apertura gjennomført en rekke aktiviteter for å bedre sikkerheten relatert til Statoils marine operasjoner. Regelmessige hendelser: Kapteinforum (årlig) Sikkerhets- og arbeidsmiljøundersøkelser (annenhvert år) Deltakelse SUL Faste sikkerhetsanalyser (synergi og andre kilder) Foredrag og forskningsformidling Doktorgrads-, hovedfags-, diplom- og masteroppgaver Diverse fasiliteringsoppgaver Andre aktiviteter 2001-2010: Dybdeanalyser Synergi Verneombudskonferanser Maskinsjefforum Introduksjonsprogram for nyansatte Beslutningsstøtteverktøy for tiltak Bedre bruk av prosedyreverk HMS-opplæring i videregående skole (maritime linjer) Undervisning (Høgskolen i Molde) Prosesskartlegginger Utarbeidelse av filmer og ”Logistikkportalen” Kapteinsrollen og rammebetingelser for det å være sikkerhetsleder Sikkerhetsutfordringer for båter på korttidskontrakt Evaluering av 8‐8‐4‐4- og 6-6-vaktordning Ny ombord I 2011 jobber vi med disse delprosjektene: Kapteinforum Risikokommunikasjon Studie av fysiologiske effekter av forskjellige vaktordninger, med Sintef Teknologi og samfunn, avdeling for forebyggende helseforskning Barrierer mot storulykker​ Tidsskriftsartikler om dette prosjektet: Sikkerhetstiltak som lønnsom investering – Et eksempel fra Statoils fartøyvirksomhet Dramatisk færre personskader i Statoils fartøyvirksomhet.Samarbeid bedre enn styring og kontroll Langsiktig sikkerhetsarbeid gir resultater - Navigare nr 2 - 2010 (pdf) Sjøfolk søv betre med nye vakter - Bergens Tidende 27. september 2011 (pdf) ​​​