Facilitating for cultural change: Lessons learned from a 12- year safety improvement programme

Publiseringsår
2013
Avdeling
Studio Apertura
Forbedret sikkerhet i oljevirksomhet og skipsfart.