Avsluttet prosjekt

Folkehelse i plan

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Helsedirektoratet
Periode
01.09.2014 - 16.06.2015
Avdeling
Studio Apertura

Dette prosjektet er en følgeevaluering av et prosjekt gjennomført av Sør-Trøndelag fylkeskommune.Fylkeskommunens prosjektet handlet om ”Oppfølging av overordnede folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner” med Helsedirektoratet som bestiller.Fylkeskommunen skulle ”Utvikle modeller og formidle erfaringer med hvordan lokalt folkehelsearbeid utøves i praksis, herunder modeller og erfaringer med folkehelse i lokal planlegging i særdeleshet”. I samarbeid med et utvalg kommuner i Sør-Trøndelag skulle fylkeskommunen samle inn erfaringer, metoder og modeller for hvordan kommunene arbeider for å få satt planlagte folkehelsemål ut i livet.

Følgeevalueringen er blitt gjennomført med en mer deltakende rolle enn tradisjonelle følgeevalueringer. En viktig del av prosjektet har vært å delta sammen med fylkeskommunen ved kommunebesøk og i felles kommunesamlinger. I stedet for en evalueringsrapport leveres en erfaringsoppsummering og refleksjonsrapport knyttet til Sør-Trøndelag sin prosjektgjennomføring.

I tillegg til følgeevalueringen er det utarbeidet en kunnskapsoppsummering som tar for seg den fasen hvor kommnale planer med vedtatte folkehelsemål skal omsettes i praktisk handling ute i enhetene (virksomhetene). ​