Evalueringsrapport : Pilotprosjektet brannsamarbeid i Bergensregionen

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-475-5
Avdeling
Studio Apertura
​Denne rapporten oppsummerer funn fra NTNU Samfunnsforsknings følgeevaluering av pilotprosjektet brannsamarbeid i Bergensregionen. Evalueringen tar først og fremst sikte på å dokumentere erfaringer fra pilotprosjektet som prosess, men ser også på i hvilken grad resultatene i pilotprosjektet oppfyller Justis- og beredskapsdepartementets føringer for pilotprosjektet. Dette evalueringsprosjektet har kun fulgt deler av prosjektgjennfomføringen. Den er dermed ikke en følgeevaluering i tradisjonell forstand.