Avsluttet prosjekt

Forskning på brann

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Diverse
Periode
01.01.2015 - 01.01.2018
Avdeling
Studio Apertura
​B​rannvesenets organisering, oppgaver og funksjoner i samfunnet er et strategisk satsningsområde ved Studio Apertura. Eksternt finansierte prosjekter er gjennomført for Direktorat for Samfunnssikkerhet og beredskap. På området er det et nært samarbeid med ​RISE Fire Research AS (tidligere SP Fire Research). NTNU Samfunnsforskning er også medarrangør av Nordic Fire & Safety Days. KronikkerSamarbeid kan gi bedre brannsikkehet for eldreBrannvesenet fyller tomrommene i offentlig sektor