Rett tiltak på rett sted

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
Avdeling
Studio Apertura

​Personer som på ulike måter kan kategoriseres som sårbare, er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Derfor er det viktig å finne fram til effektive og målrettede tiltak som kan forhindre framtidige dødsbranner der personer som tilhører det som omtales som sårbare grupper er involvert.

I rapporten brukes en helhetlig analytisk tilnærming som skal fange opp mangfoldet av dimensjoner som kan påvirke forebygging av dødsbrann, og hvordan disse virker i samspill med hverandre.

Prosjektet har operert med en forståelse av så rbarhet som inkluderer både det fysiske miljøet, de menneskelige behovene og de sosiale og organisatoriske omgivelsene. En del av rapporten retter seg mot tekniske løsninger som kan brukes for å forbedre brannsikkerheten til sårbare grupper. Det har vært et mål å finne ut hvordan organisatoriske og tekniske tiltak kan brukes og ses i sammenheng, og hvordan tekniske tiltak kan implementeres, vurderes og dokumenteres.