Avsluttet prosjekt

Program for folkehelse i Trøndelag

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Trøndelag fylkeskommune
Periode
01.08.2018 - 31.12.2023
Avdeling
Studio Apertura
​Trøndelag er av Helsedirektoratet oppnevnt til å bli et av programfylkene som skal gjennomføre Program for folkehelsearbeid i kommunene i tidsrommet 2018-2023. Trøndelag fylkeskommune har det overordnede ansvaret for programmet, og NTNU Samfunnsforskning er et av FoU-miljøene som har fått status som samarbeidspartnere. Vi skal rådgi kommunene i utvikling av folkehelsetiltak og i evaluering av dem. I tillegg har NTNU Samfunnsforskning også en koordinerende rolle for gjennomgående prosessevaluering og for en kvalitativ evaluering av kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid.