Avsluttet prosjekt

RESCUE – regulative rationalities and safety culture delvelopmemt

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
10.12.2011 - 10.06.2015
Avdeling
Studio Apertura

I RESCUE-prosjektet studerer vi hvordan sikkerhetskulturer på ulike nivå påvirker transportsikkerheten. Dette inkluderer myndighets-/tilsynsnivået, og deres betydning for sikkerhetskulturene i den “skarpe enden”.

Sektorene som studeres er maritim transport av gods og passasjer, samt godstransport på jernbane.​

RESCUE gjennomføres i et samarbeid mellom Studio Apertura/NTNU Samfunnsforskning AS, Safetec og SINTEF.