Sikkerhet på hurtigbåter. En oppfølgende intervjuundersøkelse

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-316-1
Avdeling
Studio Apertura
Denne rapporten oppsummerer en intervjuundersøkelse som ble gjennomført som en oppfølging av en spørreskjemaundersøkelse (Fenstad et al., 2012). Det ble i alt intervjuet 28 blant mannskaper og administrativt ansatte om sikkerhet i hurtigbåtnæringen. Informantene vurderer at sikkerhet har blitt et viktigere tema i hurtigbåtnæringen de senere årene. Det er utarbeidet kvalitets- og sikkerhetsstyringssystemer i tråd med ISM- koden. Bruken av systemene støter imidlertid an mot «sjømannskulturen», som vektlegger erfaringsbaserte arbeidsmåter og hvor «papirarbeid» omtales i negative ordelag. Mannskapene ombord anser at bemanningen om bord er for knapp dersom de oppstår nødsituasjoner. Dette settes i sammenheng med konkurransesituasjonen som rederiene er i, særlig gjennom anbudsregimet. Man ønsker at Sjøfartsdirektoratet benytter seg mer av kompetansen som ligger i næringen. Vi foreslår noen tema for et arbeidsseminar for rederier og Sjøfartsdirektoratet avslutningsvis i rapporten.​