Avsluttet prosjekt

Barrierer mot storulykker

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Statoil
Periode
01.01.2011 - 31.12.2012
Avdeling
Studio Apertura
Kollisjoner mellom fartøy og offshore plattformer kan føre til storulykker. I dette prosjektet har vi funnet fram til barrierene som kan forhindre slike kollisjoner og vurdert hver enkelt av dem. I en avsluttende rapport gir vi noen anbefalinger om hvordan barrierene kan styrkes.​