Overvekt og fedme blant bygdebarn. Barrierer og muligheter for helsesykepleiere som jobber på landsbygda

Bidragsytere
Publisert i
Scandinavian Journal of Public Health
Publiseringsår
2021
ISBN
ISSN 1403-4948 e-ISSN 1651-1905
Avdeling
Studio Apertura