Avsluttet prosjekt

Kommunetilpasset forebygging og behandling - overvekt og fedme blant bygdebarn

Bidragsytere
Oppdragsgiver
RURALIS
Periode
01.07.2018 - 31.12.2020
Avdeling
Studio Apertura
​Dette prosjektet har som mål å frembringe kunnskap om årsaker til og forebygging av overvekt og fedme blant barn med spesielt forkus på kontekstuelle variabler som geografi, atferd og kultur. Det er behov for innsikt i kulturelle praksiser og relevante aktørers ståsted for å utvikle en metodikk for kommunetilpasset arbeid med overvekt og fedme blant barn og unge. Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond, og blir ledet av Ruralis. Andre forskningspartnere er i tillegg til NTNU Samfunnsforskning Obece (St. Olavs), NTNU (ILU) og NTNU (IKOM). I tillegg er Trøndelag fylkeskommune og to kommuner i Trøndelag med som brukerpartnere.