Læringspraksis og læringskultur i NAV – Arbeids- og tjenestelinjen : En ståstedsanalyse

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-676-6
Avdeling
Studio Apertura
Denne rapporten er et bidrag innenfor den strategiske samarbeidsavtalen mellom NAV og NTNU, der et av formålene er å «styrke kunnskapsbasert praksis ved å utvikle NAV som en lærende organisasjon, med fokus på forbedring av organisatoriske prosesser og tjenester