Avsluttet prosjekt

En gjennomgang av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering innen fagområdene syn, sammensatte lærevansker og språk og tale

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Statped
Periode
10.03.2018 - 01.12.2018
​​Statped ønsker å igangsette et prosjekt som skal gjennomgå deres oppdrag, tjenester og ressursdisponering på de tre områdene syn, sammensatte lærevansker og språk og tale. Formålet med anskaffelsen er å gi en helhetlig og overordnet gjennomgang og analyse av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering på de tre områdene.