Mangfold og
inkludering

En avdeling ved NTNU Samfunnsforskning

Målet om inkludering og deltagelse omfatter alle, uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne. Økt etnisk mangfold og større bevissthet om det som bidrar til marginalisering og utstenging er et viktig utgangspunkt for forskningen og aktiviteten ved NTNU Samfunnsforsknings avdeling Mangfold og inkludering.

Les mer om avdelingen
Se utvalgte prosjekter