Pågående prosjekt

PPT - TETT PÅ

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Vil du bli varslet når det kommer nye publikasjoner i dette prosjektet?
Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google's Personvernerklæring og Vilkår for bruk er gjeldende.

PPT - Tett på

Tett på-modellen har som mål at alle barn skal få et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Dette skal gjøres gjennom å utvikle samarbeidet mellom barnehage, skole og støttetjenestene, med særlig fokus på pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

PPT har som særlig oppgave å hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. PPT skal også hjelpe organisasjonene (barnehager og skoler) med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov, og skape en mer inkluderende barnehage og skole for alle. En av arbeidsmåtene i Tett på-prosjektet er at PPT kommer tettere på skoler og barnehager gjennom fast tilstedeværelse og tidlig innsats, og at PPT gjerne involveres før det oppstår behov for sakkyndig utredning om spesialundervisning.

Modellen som prøves ut skisserer et sett grunnleggende verdier, mål, arbeidsmåter og forutsetninger som ligger til grunn for arbeidet. Se mer om disse på egne nettsider for prosjektet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Trondheim kommune, Steinkjer kommune og Aurskog-Høland kommune, forskningsinstituttet NIFU og NTNU.


Prosjektnummer: 3699

Hva skal vi med forskningen?


NTNU Samfunnsforskning AS forsker på Tett på-modellen. Har det noe for seg? Vi spurte avdelingsleder Trine Bjørgen ved PPT Heimdal, leder pedagogisk utviklingstjeneste Anne-Gry Enger, Aurskog-Høland, logoped Lena Jønvik, Steinkjer og kommunalsjef støtte, utvikling og innovasjon Bjørn Helge Græsli, Trondheim.

Videoen er tatt opp under Tett på-samlingen på Orkanger 21. og 22. september 2023.