Sonia Tangen

Sonia Tangen er forsker 3 og jobber ved Mangfold og inkludering. Hun har en mastergrad i yrkesdidaktikk med fokus på kunnskapssyn i høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolen). Fra 2021-2023 jobbet Tangen som universitetslektor ved yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU.

Hun er også utdannet fagarbeider og lærer, og har erfaring fra både barnehage og skole. I tillegg har hun vært mangeårig frikjøpt tillitsvalgt i Fagforbundet, samt hatt en rekke frivillige verv i ulike organisasjoner. Tangen har jobbet mye med organisasjons- og politikkutvikling. Hun har spesielt vært opptatt av fag- og yrkesopplæring.