Pågående prosjekt

Å lykkes i barnehage og skole

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Trondheim kommune
Periode
01.09.2023 - 30.06.2024
Prosjektets økonomiske ramme
kr 500 000,-

Hva må ligge til grunn for at barn og unge med sosiale utfordringer/autismespektervansker skal oppnå utvikling, læring og mestring i barnehage og skole?

I prosjektet ønsker vi å kartlegge hva barn, elever og familier selv sier trengs i barnehage og skole for at barn og unge med sosiale utfordringer og autismespektervansker skal kunne oppleve mestring, trygghet, utvikling og læring i eget barnehage- og skoletilbud.