Pågående prosjekt

Analyser av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser i skole og voksenopplæring, herunder elevundersøkelsen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.01.2022 -
Vil du bli varslet når det kommer nye publikasjoner i dette prosjektet?
Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google's Personvernerklæring og Vilkår for bruk er gjeldende.

Analyser av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser i skole og voksenopplæring, herunder elevundersøkelsen

Det overordna målet ved dette oppdraget er å være med å utvikle Elevundersøkelsen, samt Utdanningsdirektoratets øvrige brukerundersøkelser i skole til best mulig kvalitetsutviklingsverktøy i det nasjonale kvalitetsutviklingssystemet. Dette innebærer et todelt formål med oppdraget:

1 Gjøre resultater og data fra Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser i skole, det vil si Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Voksenopplæringsundersøkelsen hensiktsmessig tilgjengelig for nasjonale myndigheter, skoleeiere og skoleledere, men også foreldre, elever og befolkningen ellers, gjennom systematisering og analyse av data og resultater fra brukerundersøkelsene. Dette innebærer å analysere data ut fra relevant pedagogisk teori og forskning, samt fra tidligere gjennomførte undersøkelser og andre datakilder (som eksempelvis Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)) og kvalitative data fra skolebesøk.

2 Vise gjennom kvalitative analyser
hvordan skoleeiere og skoleledere på en fruktbar måte kan benytte Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser som et kunnskapsgrunnlag for lokalt styrings og kvalitetsutvikling. Derigjennom vil Utdanningsdirektoratet også få kunnskap og informasjon for å videreutvikle brukerundersøkelsene og kvalitetsutviklingssystemet.

Prosjektnummer:
3765