Mobbing på skolen: Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2023/24

Bidragsytere
Publiseringsår
2024
ISBN
ISBN: 978-82-7570-744-2 (web)

Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2023 som omhandler mobbing i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2023. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene relatert til mobbing har utviklet seg over tid.

Resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analyseres i forhold til disse. Dette er elevundersøkelser fra 2009 til 2022, avhengig hvor sammenlignbare tallene er med tidligere undersøkelser.