Christian Wendelborg

Christian Wendelborg har hovedfag i pedagogikk og PhD i Sosialt arbeid. Han er forskningsleder og forsker I ved Mangfold og inkludering Han har sin hovedprofil mot utdanningsforskning og særlig utdanning for elever med særskilte behov, men forsker også på situasjonen og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Wendelborg har svært bred prosjektledererfaring og har de siste tiårene vært prosjektleder for flere store og omfattende forsknings- og oppdragsprosjekt.

I tillegg til mer allmenpedagogiske perspektiver er prosjektene er ofte relatert til inkludering av personer som står i fare for marginalisering. Det kan eksempelvis være personer med utviklingshemming i skole og arbeidsliv, elever med behov for spesialundervisning eller tilrettelegging eller barn med erfaringer fra barnevern.

En fellesnevner innenfor utdanningsprosjektene er en kombinering av allmenpedagogisk og spesialpedagogiske perspektiver, hvor inkludering og tilpasset opplæring ikke bare fokuserer på de som ikke har utbytte av ordinær undervisning eller har behov for spesialpedagogisk hjelp, men retter seg mot barnehagen og skolens arbeid for inkluderende praksis i en videre forstand.

Prosjekter

Publikasjoner