Mobbing, diskriminering og uro i klasserommet : Analyse av Elevundersøkelsen 2011

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-241-6
​Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen 2011 som omhandler mobbing, diskriminering og uro i klasserommet. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser. Dette er første rapportering av tre fra årets undersøkelse. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.