Elevundersøkelsen 2019 : Analyse av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-622-3
​Denne rapporten er den årlige hovedrapporten av resultatene fra Elevundersøkelsen. I tillegg til denne hovedrapporten er det tidligere i år levert rapporter som omhandler Mobbing og arbeidsro i skolen og Analyser av indeksene på Skoleporten. ​Hvert år gjør vi et dypdykk i hovedrapporten som i år fokuserte på om en ser tendenser til endring i læringsmiljøet. Dette dypdykket er inkludert i hovedrapporten​ som kapittel 3, men er her skilt ut i et eget dokument.