Mobbing og arbeidsro i skolen : Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-523-3

​Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2018 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2018. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid. Derfor vil resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analysereres i forhold til disse. Dette er elevundersøkelser fra 2009 til 2017.