Lærebedriftundersøkelsen : Pilotering av Lærebedriftundersøkelsen 2014

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-371-0
​Regjeringen besluttet i 2009 å videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet i skolen til også å omfatte fag- og yrkesopplæringen. En viktig del av dette systemet er brukerundersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å innhente et godt statistikkgrunnlag for å analysere lærlingenes gjennomføring av fag- og yrkesopplæringen, øke kunnskapen om læringsmiljøet i bedriftene og vurdere kvaliteten på opplæringen i lærebedrifter. Undersøkelsene skal også bidra til kvalitetsutvikling lokalt.