Lærlingundersøkelsen 2015 : En analyse av yrkesfaglærernes kompetanse, utstyrssituasjonen og tilbudsstruktur

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-463-2
​Lærlingundersøkelsen er en elektronisk spørreundersøkelse som gir lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Undersøkelsen gir viktig informasjon om kvaliteten på, og utfordringene for fag- og yrkesopplæringen. Den gir mulighet til å sammenlikne resultater over tid og gir et bilde av opplæringen som gis. Funn fra undersøkelsen kan være et viktig verktøy for instruktører, faglige ledere og lærebedrifter, og for regionale og nasjonale utdanningsmyndigheter.